Kindergemeenteraad

Doel kindergemeenteraad:

De kinderen laten kennismaken met en betrekken bij het gemeentelijke beleid en hen de kans geven om problemen, wensen en ideeën over hun woon- en schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken 

Verslagen kindergemeenteraad: